Eduxes Oy

hius- ja kauneudenhoitoalan expertti

kotisivulle | hiusalan erikoisammattitutkinto | koulutuksen toteutus

 

KOULUTUSPALVELUT

Koulutuksen toteutus

Näytöt (tutkinnon suorittaminen)
Koulutuksen ja näyttöjen rahoitus
tiedustelut: Raija Kara
raija.kara@sasky.fi
040-5894406

tiedustelut: Raija Kara
raija.kara@eduxes.fi
040-5894406

 

Hiusalan ERIKOISammattitutkinto
koulutuksen toteutus


Täydennät osaamistasi ennen näyttöjen tekemistä tutkinnon osa kerrallaan haluamassasi järjestyksessä

 • kerran kuukaudessa Tampereella järjestettävissä lähiopiskelupäivissä
 • opiskelemalla/kertaamalla opettajan ohjaamana ja itsenäisesti koko tutkinnon laajuista verkko-oppimismateriaalia 7/24
 • itsellesi sopivilla keinoilla opettajasi yksityisohjauksessa päivittäin (puhelin, online- webinaariyhteys, harjoitteluvalokuvien (-videon) kommentointi, facebook-istunnot, oppimistehtävät, sähköposti jne.)
Koulutus toteutetaan SASKYn koulutuksen järjestämisluvalla.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Suunnitellaan yhdessä sinulle oma "lukujärjestys". Valitaan jokaisesta tutkinnon osasta niitä sisältöjä, joihin tarvitset kertausta, päivittämistä tai kokonaan uuden oppimista. Mietitään järkevä eteneminen ja ajoitus. Näin voit edetä halauamallasi tavalla ja omassa aikataulussasi - lukujärjestystä voi korjailla tarpeen vaatiessa.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (A) sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (B).

A1 Hiusalan palvelujen tuotteistaminen
 • tuotteistaminen
 • hiusalaa koskeva lainsäädäntö
 • hinnoittelu ja kustannuslaskenta
 • markkinointi ja sen toteuttaminen
 • englannin kielen käyttö markkinointiviestinnässä
 • ergonomia ja työturvallisuus
 • monipuolisen ja vakaan ammattityötaidon varmistaminen
 • tiedonhaku ja lähdekritiikki
 • osamisen visualisointi
 • anatomia ja fysiologia
 • tuotetuntemus ja toimintaperiaatteet
 • kosmetiikkalainsäädäntö

sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiset sisällöt

A2 Hiusalan mestarintyön toteuttaminen
 • monipuolisen ja vakaan ammattityötaidon varmistaminen
 • sommittelu, taiteellisuus, estetiikka
 • työturvallisuus
 • tuotetuntemus ja toimintaperiaatteet
 • allergia ja ärsytys
 • hiusalaa koskeva lainsäädäntö
 • markkinointiviestin laadinta
 • englannin kielellä viestiminen asiakaspalvelussa
 • ohjaaminen, perehdyttäminen, neuvonta

sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiset sisällöt

A3 Hiusalan asiantuntijana toimiminen
 • ohjaaminen, perehdyttäminen, neuvonta
 • esimiestyö
 • liiketoimintasuunnitelma
 • kustannuslaskenta
 • sopimusten laadinta
 • hiusalaa koskeva lainsäädäntö
 • englannin kielellä viestiminen kehittämistyössä
 • palautteen keräämisen menetelmät

sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiset sisällöt

B4 Hiusalan yritystoiminnan kehittäminen
 • liiketoimintasuunnitelma
 • kannattavuusajatelu
 • kustannuslaskenta ja hinnoittelu
 • tulosennusteen laatiminen
 • markkinointisuunnitelma
 • yrityksen sopimuskäytänteet ja palkamaksu
 • yritystoimintaa koskeva lainsäädäntö
 • esimiestyö

sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiset sisällöt

B5 Hiusalan kouluttajana tai ohjaajana toimiminen
 • oppimisen teoriaa ja oppimistyylit
 • koulutussuunnitelma
 • kouluttajana toimiminen
 • koulutustilaisuuden budjetointi, talousseuranta ja kannattavuusajattelu
 • koulutusmateriaalin laatiminen
 • työturvallisuus ja ergonomia
 • palatteen keräämisen menetelmät

sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiset sisällöt

B6 Hiusalan kilpailuvalmentajana toimiminen
 • valmennussuunnitelma
 • kilpailutyyppien tuntemus
 • harjoittelumenetelmät
 • kilpailutyyppien visuaalinen kieli ja estetiikka
 • valmentaminen

sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiset sisällöt

B7 Valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Voit valita myös jonkin hiusalan ammattitutkinnon osan yhdeksi valinnaiseksi.
Tai hyväksyttää aiemmin suoritetusta hiusalaan liittyvästä ammatti- tai erikoisammatitutkinnosta yhden valinnaisen tutkinnon osan.

alkuunvun alkuun


Vuodesta 1996
TODISTETTUA ja TIETEELLISTÄ,
KORKEALAATUISTA
käytännöllistä ja teoreettista
TIETOA ja TAITOA
sinun Eduksesi

Raija Kara
040-5894406 raija.kara@eduxes.fi