Eduxes Oy

hius- ja kauneudenhoitoalan expertti

kotisivulle | hiusalan erikoisammattitutkinto | tutkinnon suorittaminen

 

KOULUTUSPALVELUT

Koulutuksen toteutus

Näytöt (tutkinnon suorittaminen)
Koulutuksen ja näyttöjen rahoitus
tiedustelut: Raija Kara
raija.kara@sasky.fi
040-5894406

tiedustelut: Raija Kara
raija.kara@eduxes.fi
040-5894406

 

 

 

Hiusalan ERIKOISammattitutkinto
näytöt eli tutkinnon suorittaminen


Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (A) sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (B).

A1 Hiusalan palvelujen tuotteistaminen Tutkintosuorituksena suunnitellaan, markkinoidaan ja toteutetaan vähintään kerran kolme erilaista palvelukokonaisuutta asiakkaille palautetta keräten, ohjataan muita ammattilaisia ja arvioidaan palvelukokonaisuuksien tuotteistamisen onnistumista.
Toteutuksen yhteydessä asiakkaalle tarjotaan jatkotoimenpiteitä tai lisäpalveluita sekä häntä ohjataan tuotteiden ja palveluiden käyttöön.
A2 Hiusalan mestarintyön toteuttaminen Tutkintosuorituksena suunnitellaan ja toteutetaan vähintään kolme erilaista työkokonaisuutta erilaisille asiakkaille. Työsuunnitelmissa tulee näkyä vaihtoehtoisia toteutustapoja. Ennen toteutusta tehdään erikoistyötä koskeva tarvekartoitus. Laaditaan erikoistyöhön liittyviä ohjeita tai kuvauksia.Toteutuksien aikana käytetään suomen ja englannin kieltä. Asiakasta ohjataan käyttämään lisäpalveluita ja tuotteita.
A3 Hiusalan asiantuntijana toimiminen Tutkintosuorituksena laaditaan kirjallinen suunnitelma hiusalan kehittämistoimista tai hiusalan yrityksen toiminnan uudistamisesta sekä toteutetaan se. Toteutuksen aikana toimitaan esimiestehtävissä ja kerätään palauttetta..
B4 Hiusalan yritystoiminnan kehittäminen Tutkintosuorituksena laaditaan kirjallinen kehittämissuunnitelma, joka tähtää liiketoiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen. Kehittämissuunnitelma sisältää liiketoimintasuunnitelman, vaihtoehtoisten kehittämistarpeiden kuvauksen, toteutettavaksi valitun kehittämishankkeen kuvauksen sekä palautteenkeruusuunnitelman. Suunnitelma toteutetaan toimien esimiestehtävissä.
B5 Hiusalan kouluttajana tai ohjaajana toimiminen Tutkintosuorituksena laaditaan kirjallinen koulutus- tai ohjaussuunnitelma ja toteutetaan suunniteltu koulutus tai ohjaus..
B6 Hiusalan kilpailuvalmentajana toimiminen Tutkintosuorituksena laaditaan kirjallinen harjoittelu- ja kilpailusuunnitelma. Valmennetaan kilpailijaa yhteen Suomessa toteutettuun hiusalan kilpailuun.
B7 Valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Voit valita myös jonkin hiusalan ammattitutkinnon osan yhdeksi valinnaiseksi.
Tai hyväksyttää aiemmin suoritetusta hiusalaan liittyvästä ammatti- tai erikoisammatitutkinnosta yhden valinnaisen tutkinnon osan.

 

Tutkintosuoritukset eli näytöt suoritetaan SASKYn järjestämisluvalla.

Saat tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

sivun alkuun


Vuodesta 1996
TODISTETTUA ja TIETEELLISTÄ,
KORKEALAATUISTA
käytännöllistä ja teoreettista
TIETOA ja TAITOA
sinun Eduksesi

Raija Kara
040-5894406 raija.kara@eduxes.fi